TÜRK BAYRAKLARI

img201/3808/asenaezgipusatde3.gif
turkiyebouge.gif  
img142/5950/titreyenuchilalgl6.gif setImgWidth();
 
                       img149/6510/kurtky8.gif                                                                                                                  
 TÜRK BAYRAKLARI TARİHİ BAYRAKLARDAKİ TUTARSIZLIKLAR


Tarihte birçok devlet kurmuş olan Türkler'in değişik türde bayrakları da olmuştur. Bugün de 7 bağımsız Türk cumhuriyeti ile öteki muhtar Türk cumhuriyet ve muhtar Türk vilayetlerinin bayrakları vardır. Bugünkü Türk devletlerinin bayraklarının nasıl olduğunu biliyoruz. Ya eski Türk devletlerinin ? Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızın 16 devleti simgelemesindeki tutarsızlıklar gibi, eski Türk devletlerinin bayrakları konusunda da bazı tutarsızlıklar vardır. Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızın, 16 Türk devletini simgelemesi hakkındaki tutarsızlık,
Tarihteki Türk Devletleri bölümünde incelenmiştir. Eski Türk devletlerinin bayraklarındaki tutarsızlıklara gelince...

Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda yer alan 16 yıldızın temsil ettiği 16 devletin olduğu söylenen bayraklar aslında tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Mesela Büyük Hun Devleti'nin bayrağını ele alalım. Büyük Hun Devleti'ne ait olduğu iddia edilen bayrakta bir ejder tasviri yer alır. Ancak ejder, Türk kültürünün değil, Çin kültürünün ürünüdür. Koskaca Hun devletinin, zaman zaman kendi egemenliğini kabul ettirdiği Çin devletinin simgelerini kendine bayrak tasviri olarak seçtiğini iddia etmek de biraz safdillilik olur. Ayrıca Çin kaynaklarının da haber verdiği üzere Hunlar da, Göktürkler gibi kurt başlı sancak kullanırlardı. Türk tarihini ve eski Türk kültürünü incelediğimizde, Bozkurt motifine birçok yerde rastlarız. O kadar ki, Çinliler bile Türklerden bahsederken Bozkurt'tan söz açarlar. Türkler, islamiyetten önce genel olarak kurt başlı bayraklar kullanmışlardır. Göktürklerden kalma kaya resimlerinden bir tanesinde, ellerindeki uzun sırıklarda bayraklar taşıyan atlılar tasvir edilmiştir. Ama bu resimlerden bayrakların üzerinde ne tür şekiller olduğu anlaşılamamaktadır.

Şimdi... Bu bayrakların, hangi tarihi ve kültürel kanıtlara göre 16 devlete ait olduğu öne sürülmektedir ? Bayrakların üzerindeki şekil ve tasvirler hangi kaynaklardan öğrenilmiştir ?... Bu soruların yanıtı yoktur. Evet; öne sürülen bayrak motifleri islami devir Türk devletlerinin birçoğu için doğrudur. Ama ya daha eski devletlerin bayrakları ...?

Bu bilgilerin ışığında, eski Türk devletlerine ait olduğu iddia edilen bayraklar ile günümüz Türk devletlerinin bayraklarına bir bakalım. Bayrakların kimilerinin büyük görünümleri de mevcuttur. Bayrakları büyük olarak görmek için resimlerinin üzerine tıklayınız.


ESKİ TÜRK DEVLETLERİNİN BAYRAKLARI
BÜYÜK HUN DEVLETBAYRAĞI

BÜYÜK HUN DEVLETİ
BATI HUN DEVLETİ BAYRAĞI

BATI HUN DEVLETİ
AVRUPA HUN DEVLETİ BAYRAĞI

AVRUPA HUN DEVLETİ
AK HUN DEVLETİ BAYRAĞI

AK HUN DEVLETİ
KÖK TÜRK DEVLETİ BAYRAĞI

KÖK TÜRK DEVLETİ
APAR DEVLETİ BAYRAĞI

APAR DEVLETİ
HAZAR DEVLETİ BAYRAĞI

HAZAR DEVLETİ
UYGUR DEVLETİ BAYRAĞI

UYGUR DEVLETİ
KARAHANLI DEVLETİ BAYRAĞI

KARAHANLI DEVLETİ
GAZNE DEVLETİ BAYRAĞI

GAZNE DEVLETİ
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ BAYRAĞI

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ
HARZEMŞAH DEVLETİ BAYRAĞI

HARZEMŞAH DEVLETİ
ALTINORDU DEVLETİ BAYRAĞI

ALTINORDU DEVLETİ
OSMANLI DEVLETİ BAYRAĞI

OSMANLI DEVLETİ
TİMURLU DEVLETİ BAYRAĞI

TİMURLU DEVLETİ
BABÜRLÜ DEVLETİ BAYRAĞI
BABÜRLÜ DEVLETİGÜNÜMÜZ TÜRK DEVLETLERİNİN BAYRAKLARI


AZERBAYCAN BAYRAĞI

AZERBAYCAN
BAŞKURDİSTAN BAYRAĞI

BAŞKURDİSTAN
ÇUVAŞİSTAN BAYRAĞI

ÇUVAŞİSTAN
GAGAUZ BAYRAĞI

GAGAUZ
KAZAKİSTAN BAYRAĞI

KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN BAYRAĞI

KIRGIZİSTAN
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYRAĞI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
ÖZBEKİSTAN BAYRAĞI

ÖZBEKİSTAN
TATARİSTAN BAYRAĞI

TATARİSTAN
TÜRKMENİSTAN BAYRAĞI

TÜRKMENİSTAN
DOĞU TÜRKİSTAN BAYRAĞI

DOĞU TÜRKİSTAN
TUVA BAYRAĞI

TUVA


TÜRKİYE BAYRAĞI

TÜRKİYE
TARİHTE TÜRK DEVLETLERİ

TÜRK DEVLETLERİ

Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu
Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu
Ak Hun İmparatorluğu
Göktürkler
Avarlar
Hazar İmparatorluğu
Uygurlar
Karahanlılar
Gazneliler
Harezmşahlar
Timur İmparatorluğu
Altınordu Devleti
Babür İmparatorluğu
Büyük Selçuklu Devleti
Anadolu Selçukluları Devleti
Osmanlı İmparatorluğu

1 ) Aihm Kararı (42688 okuma) 1 ) Hocali Katliami (2006-02-26)
2 ) Bir Ülkücü Sevdim (6667 okuma) 2 ) Ayasofya Kan Ağlıyor (2006-01-25)
3 ) Çanakkale Geçilmez (4329 okuma) 3 ) Oğuzun Destanı (2006-01-02)
4 ) Vurun Beni Öleyim (2824 okuma) 4 ) Yilgınlığa İnat (2006-01-25)
5 ) Cecen Milli Marşi (2809 okuma) 5 ) Avrupa Birligi (2005-11-06)
6 ) Bir Şehit Anası (2448 okuma) 6 ) Miraç Kandili (2005-11-06)
7 ) Bayrak (2392 okuma) 7 ) Regaip Kandili (2005-09-04)
8 ) İstanbulun Fethi (2332 okuma) 8 ) Bir Şehit Anası (2005-11-06)
9 ) O ÜLKÜCÜ ŞEHİDE... (2118 okuma) 9 ) Devlet Bahceli Yolundayız (2005-11-06)
10 ) Ülkücü Şehitler (1626 okuma) 10 ) Kutlu Doğum Haftası (2005-11-06)
11 ) Yiğit-Ülkücüm (1579 okuma) 11 ) Babalar Günü (2005-11-06)
12 ) Başbuğun Anısına bir parça (1527 okuma) 12 ) İstanbulun Fethi (2005-06-01)
13 ) Bizim Sevdamız (1255 okuma) 13 ) Aihm Kararı (2005-05-28)
14 ) O Şehit Anasına (1209 okuma) 14 ) Bizim Sevdamız (2005-11-06)
15 ) Kutlu Doğum Haftası (1189 okuma) 15 ) ATATÜRK'ün - Gençliğe Hitabesi (2005-11-06)
16 ) Ayasofya Kan Ağlıyor (1080 okuma) 16 ) O Şehit Anasına (2005-11-06)
17 ) 4 Nisan Anısına (1016 okuma) 17 ) Ülkücü Şehitler 2 (2005-09-11)
18 ) ATATÜRK'ün - Gençliğe Hitabesi (910 okuma) 18 ) Cecen Milli Marşi (2005-11-06)
19 ) Yilgınlığa İnat (905 okuma) 19 ) O ÜLKÜCÜ ŞEHİDE... (2005-11-06)
20 ) Avrupa Birligi (873 okuma) 20 ) Ülkücü Şehitlerimiz (2005-11-06)
21 ) Ülkücü Şehitlerimiz (836 okuma) 21 ) Bayrak (2005-11-06)
22 ) Oğuzun Destanı (823 okuma) 22 ) 4 Nisan Anısına (2005-03-21)
23 ) Ülkücü Şehitler 2 (783 okuma) 23 ) Yiğit-Ülkücüm (2005-11-06)
24 ) Kıbrıs (758 okuma) 24 ) Vurun Beni Öleyim (2005-02-07)
25 ) Devlet Bahceli Yolundayız (707 okuma) 25 ) Ülkücü Şehitler (2005-02-06)
26 ) Miraç Kandili (623 okuma) 26 ) Başbuğun Anısına bir parça (2005-02-06)
27 ) Babalar Günü (589 okuma) 27 ) Kıbrıs (2005-02-06)
28 ) Regaip Kandili (491 okuma) 28 ) Bir Ülkücü Sevdim (2005-02-06)


 

eytrk1kr.gif

448ju.gif      

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !